logo-t

 • Devet godina Reggae hr-a

  Devet godina Reggae hr-a

 • Brain Damage snimio album u Kolumbiji

  Brain Damage snimio album u Kolumbiji

 • Outlook je i dalje top

  Outlook je i dalje top

 • Johnny Clarke:

  Johnny Clarke: "I danas živim i stvaram u Kingstonu, to je moj dom"

 • Inner Circle u Šibeniku

  Inner Circle u Šibeniku

nike

Događanja
Recenzije
Jarring Effects
Jarring Effects 2017.
2. Studeni 2017

Brain Damage Meets Harrison Stafford - "Liberation Time"

Oslobodi se brate, oslobodi se sestro 

Dok je jedan morao prvo proći transformaciju pomoću jedne vrste obrnutog inženjeringa od francuskog i britanskog do klasičnog jamajkanskog duba, drugi je nije morao učiniti ništa nego samo biti ono što jest, da bi se ova dvojica konačno mogla naći na zajedničkom albumu. Harrison Stafford je u međuvremenu stasao u čvrstu veličinu visoko kvalitetnog reggaea, prvenstveno putem grupe Groundation, ali u posljednje vrijeme i solo projektima kao što je ova najnovija kolaboracija s francuskim dub pionirom i producentom Martinom Nathanom AKA Brain Damage. Ovaj Francuz iza sebe ima dvadesetak godina staža i iskustva, kao i njegov kolega Stafford. Ali tek u posljednjim albumima - posebice u "Walk the Walk" i dub verziji "Talk the Talk" je se Brain Damage približio korijenima reggaea i duba, gdje ga je dočekao profesor reggaea i jazza Harrison Stafford. U "Liberation Time" zatječemo Stafforda na mikrofonu, dok je glazbu i produkciju preuzeo Brain Damage, premda je očito - sudeći po profinjenim kompozicijama i miksu albuma - imao pomoć i savjete od prvospomenutog profesora Stafforda. Neobično kompleksno aranžirane skladbe protkane vrlo izraženim dub akcentima su umotane u Staffordovu duboku oralnu Rastafari tradiciju u kojoj se, tako se barem čini, kriju svi odgovori na današnje dileme i probleme svijeta. Posebice se taj osjećaj dobiva u sjajnoj odi reggaeu "Rebel Music" - ono kao kad te obavije topla aura moćnih baseva i riddima u ritmu tvoje vlastite unutrašnjosti i kad u tome momentu znaš da slušaš i voliš pravu glazbu. Tako nešto može doći samo od jednog ili kao u ovom slučaju, dvojice majstora. U divljoj orgiji efekata eskalirajućoj "Raw Talking Rebels" se čini kao da je se preko noći u Nathanov francuski studij prikrao Lee Scratch Perry i položio ruke na kontrole. Ali i da nije bilo tako, na "Liberation Time" se nalazi dosta magije ionako da bi nas sve oslobodilo - barem za vrijeme trajanja albuma.

English version: 

Free yourself brother, free yourself sister
While one had to undergo transformation first by using a kind of reverse engineering from French to British to Jamaican dub, the other didn’t have to do anything but just be what he is, so that these two could finally be found on a joint album. Harrison Stafford has in the meantime evolved to a solid figure of high-quality reggae, primarily through the Groundation group, but recently also through solo projects such as this latest collaboration with French dub pioneer and producer Martin Nathan AKA Brain Damage. This Frenchman has twenty years of experience, just like his colleague Stafford. But only in the last albums - especially in “Walk the Walk” and the dub version “Talk the Talk”, has Brain Damage approached the roots of reggae and dub, where he was received by reggae and jazz professor Harrison Stafford. In "Liberation Time" we find Stafford on the microphone, while the music and production has been taken over by Brain Damage, although it is obvious that - judging by sophisticated compositions and album mix - he had the help and advice of the formerly mentioned professor Stafford. Arrangement of the compositions is unusually complex with very expressed dub accents, all wrapped up in Stafford's deep oral Rastafari tradition, which, at least it seems to, hides all the answers to today's dilemmas and world problems. This feeling is particularly present in a brilliant ode to reggae called "Rebel Music" – that feeling when you are wrapped up in a warm aura of powerful bases and riddims in the rhythm of your personal inwardness, and when you know in that moment that you are listening to and that you love real music. Something like that can only come from one or as in this case, two masters. The wild orgy of effects in escalating "Raw Talking Rebels" feels like Lee Scratch Perry sneaked in the middle of the night into Nathan's French studio and laid his hands on the controls. But even if that was not the case, there is plenty of magic in "Liberation Time" so that everyone can be freed - at least for the duration of the album.

Translation: Šumski prijatelj

Tekst:  

Video sadržaj